PROVINCIE

NOORD-BRABANT

Naast het mede vormgeven en ontwikkelen van de branding-opdracht is er in 2017 ingezet op de verschillen én de verbinding tussen de vakgebieden (beleids)communicatie en regiobranding. Het Evenementenbureau en de afdeling Communicatie van de Provincie zijn betrokken geweest bij het opstellen van de merkwaarden, en zijn belangrijke partners in de uitvoering van het brandingbeleid. Daarnaast zijn aan de afdeling Communicatie de documenten, logo’s, materialen en campagnes rond het NB-logo (“Dan denk je aan Brabant”) overgedragen. Deze campagne is gericht op het verstevigen van de trots van de Brabander zélf op zijn regio.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING