BOM

In nauwe samenwerking met de BOM is in 2017 het woordmerk BRABANT ontwikkeld, dat in de internationale contacten veelvuldig wordt ingezet. Daarnaast is sprake van afstemming op allerlei terreinen, waaronder activiteiten in Duitsland, die samen de Duitsland-campagne zullen gaan vormen.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING