De lijnen met Brainport zijn kort. In het overleg van Brainport International Program is de visie en strategie van Brabant Branding gepresenteerd. Met steun vanuit zowel het programmamanagement als vanuit de marketingafdeling van Brainport is het idee van clusterbranding gedeeld: Brabant en partners werken niet ieder aan het eigen ‘brand of the house’ maar samen aan een ‘house of brands’.

In het kader van het aantrekken en behouden van talent is de verbinding gelegd met de activiteiten van het team Arbeidsmarkt van de provincie. Brabant Branding en Brainport hebben samen opdracht gegeven voor een Customer Journey onderzoek onder hoogopgeleid tech- en it-talent. De conclusies bieden handvatten voor een campagne gericht op internationaal talent in 2018.

BRAINPORT

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING