CUSTODIANS

In nauwe samenwerking met de BOM is in 2017 het woordmerk BRABANT ontwikkeld, dat in de internationale contacten veelvuldig wordt ingezet. Daarnaast is sprake van afstemming op allerlei terreinen, waaronder activiteiten in Duitsland, die samen de Duitsland-campagne zullen gaan vormen.

Visit Brabant is als partner van het eerste uur betrokken geweest bij het formuleren van de visie op regio-branding, het bepalen van de kernwaarden en ontwikkelen van het Brand filter. Als custodian heeft VisitBrabant het filter omarmd en aangegeven het in alle belangrijke communicatie toe te passen. De BrabantNacht is hiervan een goed voorbeeld.

In opdracht van Brabant Branding werkt VisitBrabant in 2018 en 2019 aan het ontwikkelen en uitbouwen van de MICE-markt. Dit biedt namelijk kansen om Brabant te profileren als interessante regio voor (ook) zakelijk bezoek. Hiervoor is vanuit Brabant Branding een subsidie verstrekt voor twee jaar. Het team Brabant Branding en het team van VisitBrabant ervaren een goede basis voor prettige en succesvolle samenwerking.

Naast het mede vormgeven en ontwikkelen van de branding-opdracht is er in 2017 ingezet op de verschillen én de verbinding tussen de vakgebieden (beleids)communicatie en regiobranding. Het Evenementenbureau en de afdeling Communicatie van de Provincie zijn betrokken geweest bij het opstellen van de merkwaarden, en zijn belangrijke partners in de uitvoering van het brandingbeleid. Daarnaast zijn aan de afdeling Communicatie de documenten, logo’s, materialen en campagnes rond het NB-logo (“Dan denk je aan Brabant”) overgedragen. Deze campagne is gericht op het verstevigen van de trots van de Brabander zélf op zijn regio.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING