KENNISPLATFORM

Het Kennisplatform Brabant Branding is het samenwerkingsverband van partners dat zich de komende jaren actief inzet voor de branding van de regio Brabant, en zoveel mogelijk instrumenten on-brand inzet. Het gaat om communicatiespecialisten van een vijftiental (eind 2017) organisaties en overheden. Voor het team Brabant Branding is dit platform een belangrijk instrument om haar rol als ‘place brand manager’ op een effectieve manier in te vullen. Het platform komt twee tot vier keer per jaar bij elkaar voor kennisdeling, inspiratie, planning en evaluatie. Afhankelijk van de behoefte en de actualiteit wordt ook projectmatig samengewerkt, in wisselende samenstelling.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING