Doorontwikkeling 2017

Wim van de Donk                 Commissaris v/d Koning

In 2017 heeft Brabant Branding in opdracht van GS een stevige basis gelegd voor een verdere professionalisering van het place brand management van de regio Brabant. 2017 is voor Branding te duiden als het jaar van doorontwikkeling, uitwerking en voorbereiding op de nieuwe manier van werken. Waarbij de reguliere projecten doorliepen: de winkel bleef open.

Onder begeleiding van regiobranding-expert Martin Boisen (For the Love of Place, Utrecht) heeft het team een nieuwe visie ontwikkeld op regio-branding. Resultaat was de keuze om meer in te zetten op place brand management, het sturen op het imago van de regio door samenwerking met Brabantse partners. De basis voor dit visie-traject was een onderzoek door dr. Erik Braun (Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, Erasmus University Rotterdam) onder de betrokken partners. In maart 2017 heeft GS de vernieuwde opdracht omarmd en vastgesteld, gevolgd door vaststelling van het Brand filter.

Met deze nieuwe opdracht en bijbehorend Brand filter, veranderde de rol van het branding team. Aangezien vele, misschien wel alle, Brabantse partijen bijdragen aan het imago van de regio, is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Het branding team zet zich daarom in om de relevante partners het gezamenlijk vastgestelde Brabantse verhaal te laten vertellen. Oftewel: de activiteiten en evenementen zo veel mogelijk on-brand te maken. 

Hiertoe is samen met de partners onder andere het Brand Filter het wetenschappelijk theoretisch kader als basis voor ons handelen. Een instrument dat kan helpen in het keuzeproces voor activiteiten, en gekozen activiteiten te beoordelen op hun mate van ‘on-brand’ zijn. Dit filter wordt door de partners inmiddels veelvuldig ingezet. Het branding team heeft hierbij een adviserende rol.

Daarnaast is in 2017 hard gewerkt aan de opzet van de Brand Box, een online toolkit met verbindende en rechtenvrij door derden te gebruiken verhalen, films, foto's enz. Ook deze toolkit ondersteunt partners bij het on-brand maken van haar communicatie en activiteiten, en bij het uitdragen van een consistent beeld van Brabant. De Brandbox wordt in de loop van 2018 opgeleverd.

Om de samenwerking tussen partners goed te borgen is het Kennisplatform Brabant Branding opgericht. Begin 2018 gaat dit Kennisplatform actief van start met bijeenkomsten en kennissessies om te netwerken, elkaar te helpen en kennis te delen.

Ten slotte is er voor de monitoring van de inspanningen gewerkt aan een plan van aanpak. Vanaf 2018 wordt dit monitoringplan structureel uitgevoerd. 

De oogst van alle inspanningen kan in 2018 en de daarop volgende jaren worden geplukt: branding is immers iets van de lange adem. Maar ook in 2017 zijn al een aantal concrete successen behaald, successen die u in dit jaaroverzicht kunt bekijken. 

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING