Het Brand filter geeft antwoord op de vraag wat Brabant nou Brabant maakt. Door activiteiten van onszelf en partners door het Brand filter te halen kunnen we vaststellen dat iets "meer" of "minder" on-brand is en hier gericht actie op inzetten. 

Het branding team stimuleert partners om het Brand filter te gebruiken bij hun eigen activiteiten. Het branding team heeft hierbij een enthousiasmerende en adviserende rol, en zet middelen als creatieve sessies in waar activiteiten meer on-brand kunnen worden. 

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING

Brand Filter