Brandbox

Het doel van place brand management is alle partijen die over de regio communiceren een eenduidig verhaal te laten vertellen. Als instrument daarvoor is in 2017 een eerste concept van de Brabant Brandbox ontwikkeld.

Martin Boisen                 For the love of place:

Deze online toolkit is bedoeld voor partners, pers en andere partijen die over Brabant communiceren. In de Brandbox zijn foto’s, video’s, teksten en inspirerende (on-brand) voorbeelden te vinden die partners gratis en rechtenvrij kunnen gebruiken. De Brandbox maakt het op die manier mogelijk en makkelijk om het Brabant-verhaal te vertellen, passend bij de drie merkwaarden. Bij de ontwikkeling van de Brabant Brandbox is het kennisplatform nauw betrokken. De Brandbox wordt in 2018 gelanceerd.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING