Samenwerking

Om de aangescherpte brandingopdracht en de bijbehorende tools te kunnen ontwikkelen, is de samenwerking met de in- en externe partners geïntensiveerd. In een aantal goedbezochte werksessies zijn het Brand filter en de brandingstrategie van de regio opgesteld, aangescherpt en met elkaar gedeeld.

Kennisplatform

Greep uit onze overige partners

Custodians

Naast de zogenaamde custodians (Provincie Noord-Brabant, BOM en VisitBrabant) heeft een groot aantal partners hier samen met ons in meegedacht en –gewerkt.

De custodians hebben het commitment uitgesproken om conform het Brand filter te gaan werken, en hebben daarmee een zogenaamde inspanningsverplichting. Daarnaast is

overeenstemming bereikt over de wijze van inrichting van organisatie, verantwoording en afstemming. Andere partners werken ook zo veel mogelijk on-brand, en kunnen daarvoor een beroep doen op advies en ondersteuning van het Branding team. Alle partners verenigen zich vanaf 2018 in een zogenaamd kennisplatform Brabant Branding.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING