Thematische verkenningen

DUITSLAND

Team Brabant Branding voert de komende jaren een eigen branding-strategie op Duitsland, aansluitend op doelstellingen van onder andere de provincie en de BOM. Hierbinnen zijn we gestart met Smart en Green Mobility. De persbenadering rond de EVS30 in Stuttgart (zie onder Smart Mobility) is gebruikt voor een kort verkennend onderzoek onder journalisten naar hun bekendheid met de regio Brabant in relatie tot Smart/Green mobility. Hieruit bleek dat deze bekendheid zeer laag is, maar de interesse hoog. Deze conclusie vormt mede de basis voor de strategie, die in 2018 verder wordt ontwikkeld.

TALENT CUSTOMER JOURNEY

Om een goede branding-strategie te kunnen uitrollen om de regio Brabant aantrekkelijk(er) te maken voor (inter)nationaal talent (studenten en kenniswerkers), is onderzoek gedaan naar de drijfveren van talent om voor een baan, bedrijf of regio te kiezen. Brabant Branding heeft samen met Brainport een customer journey onderzoek geïnitieerd en uit laten voeren. Brabant Branding heeft hiermee een gedeeltelijke onderbouwing voor de talentstrategie die in 2018 concreet wordt. Daarnaast biedt dit aanleiding tot eventueel vervolgonderzoek naar de doelgroep ‘talent’.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING