Ambitie & Doorkijk 2018

Brabant Brandbox

De Brabant Brandbox is volop in ontwikkeling. Zachte lancering van de Brand Box vindt plaats in maart 2018 bij het Kennisplatform Brabant Branding. Gefaseerde uitrol volgt aansluitend.

 'Campagne' Talent / Brandingstrategie Talent

Aantrekken en behouden van talent is een voorwaarde voor Brabant om in de toekomst te blijven behoren tot de top kennis- en innovatieregio’s van Europa. In 2018 zet Brabant Branding in op het verbinden van activiteiten van Provincie, Brainport en andere partijen, waardoor relevante content gericht en gebundeld bij gekozen doelgroepen terecht komt. Daarnaast wordt nader onderzoek verricht en aansluiting gezocht bij campagne-activiteiten van partners om deze on-brand te maken.

 

Social Media Strategie

In 2017 zijn de voorbereidingen en randvoorwaarden voor de social media strategie voor Brabant branding verkend. In 2018 wordt gestart met de ontwikkeling en uitvoering.

 

Kennisplatform

In 2017 is het platform opgericht. In 2018 organiseren we twee tot vier bijeenkomsten met de huidige partners, en wordt de mogelijkheid verkend om dit kennisplatform uit te breiden met nieuwe partners.

 

Branding Strategie Duitsland

Een brandingstrategie gericht op Duitsland is in de maak. Deze sluit aan op de doelstellingen van provincie, BOM, en andere relevante partners. De strategie bestaat uit een overkoepelende aanpak voor Duitsland met een thematische inzet op Smart & Green Mobility voor 2018.  Later worden andere thema's toegevoegd.

 

Monitoring

Het in 2017 uitgewerkte monitoringplan voor de branding-inspanningen wordt in 2018 opgepakt. Gestart wordt met het meten van onder andere het imago van Brabant op bepaalde thema’s en op het succes van de nog te lanceren Brand Box.

© 2018 VAN RIET ONTWERPERS VOOR BRABANT BRANDING